- שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד -
- יהוה הוא האלהים - יהוה הוא האלהים -
- יהוה מֶלֶךְ. יהוה מָלָךְ. יהוה יִמְלֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד -
New Essays:
Modesty or The Holy Scroll   ||   Why should I keep Shabbat?


Watch:  : _  in English : _ : בעברית : _ : на Русском : _ : на Бухарском : _ : אויף ייִדיש : _ : auf Deutsch : _ : به زبان فارسی : _ : en Español : _ : en Français : _ : in Dzhuuri : _ : Sign Language _ :
: _ Join our Newsletter _ :

9 ава для единой души народа

197 Views

Next Video >>Support Shiur.com by shopping at:


torah-shiur-rabbi

-  - Dedications -  - Topic Request - -
Published
Рав Рувен Фаерман


Мудрецы пишут, что Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Третий Храм будет построен из-за беспричинной любви. В Америке один психолог проводил исследование о самоубийствах. По статистике он узнал, что больше всего самоубийств у одного христианского течения, а у евреев меньше всего. Он исследовал эти две противоположности и сделал вывод, что отреченность от общества и надежда только на себя повышает шанс на самоубийство. У евреев же наоборот все сплоченные и не смотря на то, что мы невероятно разные. В нашем обществе нет стремления быть всем одинаковым, а наоборот. И в этом контрасте и может реализоваться каждый человек на максимум. Сплоченность настолько велика, что ответственность и награду от Всевышнего мы получаем общую на всех. Если один согрешит, то отвечают все и наоборот. Это как гарант или поручитель в банке на кредит. Если кредит не выплачивается, то приходят и изымают с гаранта и это правильно и это практика. Точно так же и в еврейском народе. Еще один пример это как организм. Например рот съедает что то не полезное, а страдает желудок или звук долбящий слышит ухо, а болит голова. В этом механизме награда и наказание приходит на каждый элемент не в ограниченном времени. Каждый человек он очень важен. "Если ты спас человека - ты спас целый мир, если ты убил человека - ты уничтожил целый мир". Этот нюанс отражен и в алахе. Если еврейский город осаждают и говорят отдайте нам одного еврея и остальные остануться в живых. По алахе запрещенно выдавать ни одного человека.
С этой идеей связанна дата 9 ава. Беспричинная ненависть разъединила наш народ и как следствие разрушение Храма. В этот день мы будем поститься за всех евреев и тех кто в этот день будут заниматься обычными делами. На иврите вырадение "евреи ответственны друг за друга" можно так же перевести как "евреи сладки друг для друга" поэтому если человек будет так жить, то каждый еврей будет ему сладок.
In Russian, на русском
Category
Tisha B'Av
Tags
tisha be av
Commenting disabled.