- שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד -
- יהוה הוא האלהים - יהוה הוא האלהים -
- יהוה מֶלֶךְ. יהוה מָלָךְ. יהוה יִמְלֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד -
New Essays:
Modesty or The Holy Scroll   ||   Why should I keep Shabbat?


Watch:  : _  in English : _ : בעברית : _ : на Русском : _ : на Бухарском : _ : אויף ייִדיש : _ : auf Deutsch : _ : به زبان فارسی : _ : en Español : _ : en Français : _ : in Dzhuuri : _ : Sign Language _ :
: _ Join our Newsletter _ :

Dedications

In Memory Of / L'Iluy Nishmat:
Yekhiel ben Adizoy 
Esther bat Sorakh
Mordakhay Hakohen ben Imashalom 
Mazal bat Yaffa 
Rachel bat Mazal 
Shlomo ben Tamar (Семён Якубов)
Rav Mordechai Rachminov ben Tamar
Raphael ben Tamar (Mirzakandov)
Nissan ben Leah (Yakubov)
Rabbi Reuven Tzvi ben Esther Baila
Adizoy bat Devorah
Maran Harav Hayim Ovadia Yosef ben Gorgia 
Miriam bat Burkha 
Moshe ben Adina 
Eliezer ben Adina 
BarukhKhay ben Mazal Tov 
Yoseph ben Zilpa 
Miriam bat Zilpa
Gavriel ben Sarah
Mier ben Osnat
Avraham haCohen ben Balor
Baruch ben Abigayil
Mazal bat Abigayil
Moshe Yakov ben Avraham Abba
Leah bas Yosef David
Avrom Chayim Ben Yocheved
Mordechay ben Esther
Golda Bracha bas Rachel and Shlomo
David ben Margarita
Amnun ben Rochel
Zulay Norjon bat Farecho


For The Health Of / Refuah Shlemah:

Rav Igal Haimoff ben Yael 
Tzion ben Esther
Yoseph ben Esther 
Leah bat Esther 
Ephrayim ben Leah 
Hanna bat Nina 
Elena bat Tatyana
Malkiel Mark ben Sarah
ישראל אלתר בן חוה חנה
Chaya Reina Bat Miriam Rut
Raphael ben Bachor
Mihoel ben Ruben

Add a name to the above